hiperilan.web.tr

tr_TR

ACİL ŞARJ İSTASYONU BOXED ( KUTULU ) V1 ŞARJMATİK

03/24/15 13:14:26 | teklif | Diğer ticaretler
AC�L �ARJ �STASYONU BOXED ( KUTULU ) V1 �ARJMAT�K - CEP TELEFONU �ARJ C�HAZI Acil �arj �stasyonu Cihaz� �zellikleri; * 9 veya 12 kilitli sistemli olarak �retilmektedir. * B�t�n u�lar kilitli sistemlerin i�erisinde bulunur * LCD ekran bulunur, video veya resim koyulabilir, istenildi�i taktirde r ... eklam verilebilir. * 16 �arj ��k�� ucu bulunur, 14 ��k��� ile cep telefonu �arj� yap�larbilir, Her model cep telefonunu �arj eder, Europa Standart ucu ile (yeni nesil �arj ucu) bir �ok de�i�ik cihaz �arj edilebilir. 1 adet batarya �arj �nitesi, 1 adette 220v priz ��k��� bulunur. Butun u�lar ve ��k��lar cihaz alg�lamal�d�r. * U�larda, batarya �arj �nitesinde veya priz ��k���nda bir kablo ar�zas� veya u� ar�zas� oldu�unda cihaz�m�z alg�lama sistemli �al��t��� i�in m��terinin paras�n� geri iade eder. * Cihaza at�lan madeni para veya jeton say�s� yaz�l�m sayesinde kaydedilir, s�f�rlanabilir, �arj s�resi ayarlanabilir, ka� adet madeni para veya jetonla �al��acaksa 5 adete kadar ayarlanabilir. * Sisteme bir cihaz tak�ld���nda cihaz�n tak�l� oldu�u k�rm�z� led yanar, para at�ld���nda �arj s�resi boyunca ye�il yanar. �arj s�resi tamamlan�nca ���klar s�ner. Kesinlikle di�er tak�lan cihazlarla bir kar���kl�k ya�anmaz. * Bayan sesi ile t�rk�e ve ingilizce konu�arak m��teriye kolay kullan�m hizmeti sunar. * Kesinlikle �oklama sistemi ile �al��mad��� i�in hi� bir telefona,bataryaya yada cihaza zarar vermez. * M�mk�n Olabildi�ince h�zl� ve temiz �arj imkan� sa�lar. * Acil durumlarda �nceden �arj ��kar�labilir. * Ar�za halinde cihaz kendini otomatik olarak kontrol eder ve ar�zal� olan �arj ucunu �al��t�rmaz di�er u�lar �al��maya devam eder. * �arj u�lar� �zel malzemeden �retilmi�, dayan�kl� esnek ve holojendir. D�� �nitedeki led ekran ���klar� sayesinde �ok uzaktan bile fark edilebilir. * Elektrik t�ketimi minumum seviyede olup ayl�k 5 ile 7 TL aras� t�ketim yapar. �ebeke hatt�ndan gelebilecek elektrik dalgalar�na veya k�sadevre durumlar�na kar�� korumal� olup cihaz kendisini g�venli�e al�r. * Cihaz tamemen T�rkiye imalat� olup 2 y�l garantilidir. Ekstra �zellikler; * Otogarlar, hava alanlar�, �ay bah�eleri, hastaneler, kurumsal binalar, okul kantinleri, b�feler, tatil beldeleri, trafi�e kapal� alanlarda vb. Bir �ok alanda kullan�m kolayl��� sa�lar. * ��letmeci i�in ekstra gelir, hizmet ve m��teri memnuniyeti sa�lar. * Kurumsal firmalara jeton tan�ma �nitesi olmadan hizmet ama�l� da �retilebilmektedir. * Cihaz kendisini 3 ile 5 ay i�erisinde amortize eder bu s�re yerin durumuna g�re azal�p y�kselebilir. * Yeni �retilen cihaz ile birlikte 1 tak�m yedek u� ve batarya �arj �nitesi verilir. * Cihaz imalattan sonra g�venli bir �ekilde ambalajlanarak kullan�ma haz�r bir �ekilde adrese teslim edilir. * Orijinal yedek par�a hizmeti ile tamamen sorunsuz g�venilir bir hizmet sunulur. Her zaman Daha �yisini yapmak ��in Durmadan �al��maktay�z... �leti�im Bilgileri : Merkez : 0 248 232 12 98 H�seyin K�t�k : 0 541 685 55 55 Hasan G�n : 0 505 221 14 52 Web : http://www.kuvvetbilisim.com Email: info@kuvvetbilisim.com KUVVET Bili�im Teknolojileri Adres : �irinevler Mah. Arma�an �lci Bul. No:44 Merkez / BURDUR

Fiyat:1.500 TL

Yer:Burdur

İlan numarası:632599

WWW yönlendirme:http://www.kuvvetbilisim.com

İlan veren:
Hüseyin Kütük
Telefon:
+90 05416855555

İlana cevap formu

:
:
 

 

 

 

İlanınızın daha başarılı olması için onu renklendirebilir veya daha yukarı kaldırabilirsiniz!

Hiper ilan istediğiniz gibi kombine edebileceğiniz aşağıdaki olanakları sunar:

İlan olanakları: